Kaspersky Online Virus Scanner

Truy cập
  • Đánh giá:
    3,4 ★ 74 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 35.616
  • Lượt tải: 35.557
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Webware, Internet Explorer 6.0 hoặc hơn
Giới thiệu

Kaspersky Online Virus Scanner là một trình quét virus miễn phí, chương trình có thể tìm diệt bất cứ loại virus hay spyware nào...

Trang web này giao diện đơn giản, ở phần File to upload & scan chọn Browse đi đến nơi chứa file cần scan sau đó nhấn Submit để chương trình quét.

*Chú ý: Bạn phải chấp nhận cài đặt và chạy các ActiveX để tải dữ liệu và quét virus trực tuyến.

Liên kết tải về