Phần mềm Bảo mật trực tuyến và Quét virus trực tuyến giúp bạn giữ an toàn cho máy tính của mình mà không cần cài đặt thêm phần mềm nào khác lên máy tính. Phần mềm Bảo mật và Quét Virus trực tuyến bao gồm quét file trực tuyến, quét URL trực tuyến, tạo mật khẩu mạnh, sửa lỗi hệ thống, mã hóa file và email...