Lập kế hoạch sự kiện Template Lập kế hoạch sự kiện

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 141 KB
  • Lượt xem: 2.244
  • Lượt tải: 2.073
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Hãy dùng trình lập lịch sự kiện này để theo dõi tất cả các cột mốc quan trọng trong sự kiện của bạn.

Macro trong mẫu này cho phép bạn tùy chỉnh ngày, gồm cả chọn 6 hoặc 12 tháng. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft kiểm nghiệm. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm Bật Macro khi được nhắc trong lúc tải xuống. Mẫu này có chứa các macro đã được Microsoft kiểm nghiệm. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm Bật Macro khi được nhắc trong khi đang tải xuống.

Lập kế hoạch sự kiện

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về