Longsoft Calc++

Link Download Longsoft Calc++ chính:

🖼️ PostgreSQL 9.4 Quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu toàn diện

🖼️
 • Phát hành: PostgreSQL Global Development
 • PostgreSQL là một hệ thống quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu toàn diện, thiết thực hướng tới các quản trị viên, người cần phải tổ chức và kiểm soát nhiều cơ sở dữ liệu, chạy các truy vấn SQL cũng như tạo các trigger và thuộc tính mới.
 • windows Version: 9.4.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

🖼️ Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1 Gói cập nhật SP1 cho Visual Studio 2003

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Một lỗ hổng bảo mật được xác định trong ứng dụng MFC dẫn tới không xác định được đường dẫn tới system/localization.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.326

🖼️ IceBB Phần mềm mã nguồn mở tốt nhất để tạo diễn đàn

🖼️
 • Phát hành: IceBB
 • IceBB là giải pháp diễn đàn mã nguồn mở, dùng ngôn ngữ PHP và MySQL. IceBB được viết bằng prototype và các framework scriptaculous, mã nguồn rất gọn gàng giúp cho quá trình load trang nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 714

🖼️ Microsoft SQL Server 2019 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft SQL Server là một nền tảng dữ liệu phức hợp và máy chủ có thể cung cấp khả năng mở rộng và bảo mật, cho phép người dùng sử dụng tính năng quản lý cơ sở dữ liệu chặt chẽ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.256

🖼️ SmartCVS Professional

🖼️
 • Phát hành: SyntEvo
 • SmartCVS Professional là một công cụ CVS mạnh mẽ và rất dễ sử dụng, có chứa tất cả các công cụ cần thiết (SSH-client, so sánh file).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 277
Xem thêm Database