Free Pascal 3.2.2 Phần mềm học lập trình Pascal miễn phí

Tải về

3,7 (828) Free Pascal Miễn phí 1.447.071 Dung lượng: 51 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Free Pascal là phần mềm học lập trình Pascal chuyên nghiệp và miễn phí. Free Pascal hỗ trợ nhiều cấu trúc máy tính như Intel x86 (bao gồm 8086), AMD64/x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, ARM, AArch64, MIPS và JVM.

Free Pascal hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành quen thuộc như Linux, FreeBSD, Haiku, Mac OS X, iOS, iPhoneSimulator, Darwin, DOS (16 và 32-bit), Win32, Win64, WinCE, OS/2, MorphOS, Nintendo GBA, Nintendo DS, Nintendo Wii, Android, AIX và AROS. Bên cạnh đó, Free Pascal còn hỗ trợ cấu trúc Motorola 68k trong các phiên bản phát triển.

Phiên bản Free Pascal 3.2.2 cho máy tính Windows này là phiên bản ổn định nhất. Người dùng chỉ cần nhấn nút Tải về phía trên để download Free Pascal miễn phí về máy tính.

Tính năng của Free Pascal

 • Cú pháp ngôn ngữ trong Free Pascal tương thích tốt với TP 7.0 cũng như các phiên bản Delphi khác (Class, RTTI, Exception, Ansistring, Widestring, giao diện). Chế độ Mac Pascal tương thích rộng với Think Pascal và MetroWerks Pascal.
 • Free Pascal cũng hỗ trợ overload chức năng, vận hành, các tính năng chung và mở rộng khác.
 • Trình biên dịch tốc độ cao.

Giao diện Free Pascal

 • Hỗ trợ 16, 32 và 64-bit code. Trình biên dịch 32-bit có thể dùng cho thiết bị 64-bit để diễn giải các ứng dụng 32-bot.
 • Tính năng ngôn ngữ: tương thích đầy đủ với Borland Pascal và Borland Delphi, Ansi string, Wide string, Exception, RTTI, overload quy trình, logic chung (thực nghiệm), overload toán tử, hỗ trợ giao diện thô và COM/CORBA, hỗ trợ dãy động, biến thể, tức thời…
 • Tối ưu hóa code: tích hợp công cụ tối ưu hóa peephole (80x86), jump, tải các biến thể trong register, phân tích dữ liệu, loại bỏ frame, cung cấp register phức tạp…
 • Tích hợp cú pháp BASM.
 • Hỗ trợ cú pháp ATT được dùng bởi GNU C.
 • Hỗ trợ cú pháp Intel được dùng bởi Turbo Pascal (chỉ bản 32-bit).
 • Biên dịch code thành mã nguồn cho các loại assembler: GNU Assembler (GAS), Netwide assembler (Nasm), Microsoft Assembler/Turbo Assembler (Masm/Tasm), Watcom assembler (wasm).
 • Assembler nội bộ để tạo file mục tiêu cực nhanh.
 • Có thể gọi mã C mở rộng: tiện ích h2pas để chuyển đổi file .h thành đơn vị Pascal.
 • Liên kết thông minh (xóa code chết).
 • Hỗ trợ công cụ fix lỗi GNU.
 • Môi trường phát triển tích hợp: trình biên tập file tương thích rộng và mạnh mẽ, hỗ trợ file Help trong định dạng HTML, Windows HLP và Borland TPH.

Tổng hợp Bài tập Pascal cơ bản, nâng cao

Ngoài phiên bản chính thức, Free Pascal cũng cung cấp các "snapshot" của trình biên dịch, RTL, IDE và một vài gói khác. Đây là các phiên bản được biên dịch của những nguồn hiện tại với phần sửa lỗi và cải tiến từ bản phát hành chính thức cuối. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể chứa vài lỗi mới phát sinh.

Cập nhật Free Pascal

Free Pascal 3.2.2

Bản cập nhật Free Pascal là những gói được tạo sẵn, cùng với một chương trình cài đặt, giúp bạn thiết lập và chạy ngay lập tức. Tất cả các gói đều chứa tệp README mà bạn nên đọc để biết hướng dẫn cài đặt và tin tức mới nhất. Bản phát hành mới nhất của Free Pascal là 3.2.2 .

Do thiếu trình xây dựng và trình kiểm tra bản phát hành, phiên bản Free Pascal 3.2.2 chỉ có sẵn cho một số nền tảng hạn chế và không có ở tất cả các định dạng gói. Bạn có thể tải xuống bản phát hành 3.2.2 cho CPU và hệ điều hành sau:

ARM

 • Linux
 • Android
 • Windows CE
 • Game Boy Advance
 • Nintendo DS
 • AROS

ARM64 (aarch64)

 • Linux
 • Android
 • macOS

Intel x86/i386

 • Windows 32-bit (và một trình biên dịch chéo cho ARM/MIPS/i386-Android)
 • Linux
 • Mac OS X/OS X/macOS (và các trình biên dịch chéo cho ARM64, PowerPC(64), iOS & iPhoneSimulator, JVM/Java and JVM/Android).
 • FreeBSD
 • Solaris
 • OS/2 (và eComStation)
 • DOS (GO32v2 extender)
 • Haiku
 • AROS

AMD64/Intel 64/x86_64

 • Windows 64-bit
 • Linux
 • Mac OS X/OS X/macOS (và các trình biên dịch chéo cho PowerPC(64)/Mac OS X, iOS & iPhoneSimulator, JVM/Java and JVM/Android).
 • FreeBSD
 • Solaris

Intel i8086

 • MS-DOS

PowerPC

 • AmigaOS
 • AIX
 • Linux
 • Mac OS X
 • MorphOS
 • Nintendo Wii

PowerPC64

 • AIX
 • Linux
 • Mac OS X

PowerPC64 Little Endian

 • Linux

SPARC

 • Linux
 • Solaris

MIPS

 • Linux

MIPSEL

 • Linux (Thử nghiệm, chưa test)

Motorola 68k

 • Amiga
 • Linux

Loc Nguyen

3,7 (828) Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 3.2.2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 51 MB
 • Lượt xem: 1.995.558
 • Lượt tải: 1.447.071
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10
Tìm thêm: Free Pascal Pascal

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm