🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Bamboo Paper Ứng dụng ghi chú và vẽ tay cho máy tính bảng
  • Bamboo Paper là ứng dụng ghi chú và đồng thời cũng là ứng dụng vẽ cho máy tính bảng khi mô phỏng giấy truyền thống, cho phép người dùng sử dụng bút ảo để ghi bất cứ điều gì mình muốn lên chiếc máy tính bảng của mình.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Bamboo File Sync And Backup Sao lưu và đồng bộ dữ liệu
  • Bamboo File Sync And Backup là một công cụ sao lưu và đồng bộ hóa file trực quan, có khả năng tự động copy, xóa và so sánh file máy tính và các bản sao lưu sẽ được đặt ở nhiều thiết bị lưu trữ khác nhau như ổ cứng, thẻ nhớ và các thiết bị xách tay khác...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Bamboo Page Ứng dụng vẽ phác thảo và ghi chú
  • Bamboo Page là ứng dụng ghi chú và vẽ tay được thiết kế tối ưu hóa cho thiết bị Windows 8, 8.1 và Windows 10. Với ứng dụng này, bạn có thể mau chóng nắm bắt mọi ý tưởng sáng tạo và đưa chúng lên ứng dụng như thể làm việc trên giấy thực, rồi chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️