🖼️
  • Inkscape Phần mềm đồ họa miễn phí
  • Inkscape 1.1 là một phần mềm đồ họa mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa ảnh vector rất dễ sử dụng. Inkscape có chức năng tương tự như Illustrator, Freehand, CorelDraw hay Xara X.
  • Xếp hạng: 4 · 29 Phiếu bầu
🖼️
  • Portable Inkscape Phần mềm đồ họa miễn phí
  • Portable Inkscape 1.1 là một mã nguồn mở trình soạn thảo đồ họa vector, với khả năng tương tự Illustrator, Freehand, CorelDraw hay Xara X sử dụng các tiêu chuẩn W3C Scalable Vector Graphics định dạng tập tin (SVG).
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Inkscape cho Mac Phần mềm thiết kế đồ họa
  • Inkscape là một chương trình mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa ảnh vector rất dễ sử dụng, nó có chức năng tương tự như Illustrator, Freehand, CorelDraw hay Xara X.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️