🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hay được gọi tắt là VssID sẽ giúp người lao động nhanh chóng tra cứu các thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.220
🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • VssID cho Android là ứng dụng thông tin dịch vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên di động. Ứng dụng VssID cho Android sẽ giúp người dân thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin - dịch vụ với cơ quan Bảo hiểm xã hội rất nhanh chóng, tiện lợi, chính xác.
 • android Version: 1.5.4
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.585
🖼️
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • VssID cho iPhone là ứng dụng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam dành cho người đóng bảo hiểm xã hội có thể tra cứu, kiểm tra quá trình đóng BHXH trên di động.
 • ios Version: 1.5.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.372