🖼️
🖼️
🖼️
  • Quản lý nhân sự for iOS Phần mềm quản lý nhân sự

  • Quản lý nhân sự là phần mềm dành cho các Cty có số lượng nhân viên lớn. Phần mềm có chức năng giúp cho mỗi nhân viên có thể biết được thông tin của những người trong công ty mình để tiện liên lạc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Quản lý chi tiêu for iOS Phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân miễn phí

  • Quản lý chi tiêu (expense tracker) là ứng dụng giúp bạn quản lý các khoản chi tiêu hàng ngày của mình nhanh chóng và dễ dàng. Mỗi khi bạn mua một món đồ, ăn một bữa tối, thanh toán một hoá đơn khách sạn hay bất cứ một khoản chi tiêu nào khác, bạn có thể mở ứng dụng và nhanh chóng lưu thông tin về khoản chi đó.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️