🖼️
 • 1Office Phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể

 • 1Office là phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể theo mô hình SMAC (Social Mobility Analytics Cloud) với đầy đủ tính năng của mạng xã hội, giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt thông tin từ công ty.
 • Xếp hạng: 4 22 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • IP Sniffer Phần mềm quản trị mạng

 • Một số công cụ trong IP Sniffer là: quản lý băng thông, thống kê Adapter, liệt kê và quản lý entry ARP, phân tích IP từ/tới Mac, quét ARP, tạo proxy ARP, gửi một WAKEUP call, RARP client/server...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • EvoMed Phần mềm quản trị phòng khám

 • Sự ra đời của EvoMed đã thay đổi hoàn toàn cách ghi nhận và lưu trữ dữ liệu y khoa. EvoMed không những giúp các bạn quản trị hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn, thông tin cận lâm sàng... một cách chuyên nghiệp mà còn mang lại cho bạn khả năng ghi nhận và lưu trữ dữ liệu y khoa, khai thác thông tin từ kho dữ liệu đó.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • AMIS CRM cho iOS Phần mềm quản trị bán hàng

 • AMIS.CRM Mobile là phiên bản mobile của Phần mềm Quản trị Bán hàng trong hệ thống Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN được phát triển bởi Công ty Cổ phần MISA.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • AMIS TMS cho iOS Phần mềm quản trị công việc

 • AMIS.TMS Mobile là phiên bản mobile của Phần mềm Quản trị Công việc trong hệ thống Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN được phát triển bởi Công ty Cổ phần MISA.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • MISA HRM for iOS Phần mềm quản trị nguồn nhân lực

 • MISA HRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị nguồn nhân lực MISA HRM.NET 2012 phát triển bởi công ty cổ phần MISA. MISA HRM cho phép kết nối, truy xuất thông tin một cách an toàn tới ứng dụng nền MISA HRM.NET 2012.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️