🖼️
  • U Messenger cho Android Công cụ chat hình ảnh trên Android

  • U Messenger (gọi tắt là U) không phải là công cụ gửi tin nhắn miễn phí thông thường mà có thể cung cấp cho người sử dụng phương thức hoàn toàn mới để kết nối với bạn bè thông qua hình ảnh, văn bản, Audio Photos và sticker.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • iTunes U

  • Người dùng Mac lẫn PC đều đã quá quen với trình nghe nhạc iTunes nhưng liệu có bao nhiêu % người biết được trong iTunes có một mỏ vàng không thể nào tưởng tượng nổi là iTunes University (viết tắt là iTunes U).
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • iTunes U cho iOS Khóa học online miễn phí trên iPhone/iPad

  • iTunes U for iOS cho phép người dùng truy cập toàn bộ khóa học hoàn chỉnh của các trường Đại học, Cao đẳng và phổ thông danh tiếng trên toàn thế giới ngay trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của mình.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️