Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 393
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.518.347

KEmulator KEmulator 0.9 Phần mềm giả lập game Java trên PC

KEmulator
 • Đánh giá: 1.102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.274.575

NoxPlayer NoxPlayer 6.1 Phần mềm giả lập Android trên PC

NoxPlayer
 • Phát hành: Nox Team
 • NoxPlayer (tên cũ là Nox APP Player) là ứng dụng giả lập Android trên máy tính cực nhẹ, phù hợp với mọi cấu hình máy tính.
 • windows Version: 6.1.1.0
 • Tìm thêm: NoxPlayer Nox Nox App Player bignox tải nox
 • Đánh giá: 290
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.261.803

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 117
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 175.398

MEmu MEmu 5.3 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên Windows

MEmu
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140.643

iPadian iPadian 3.0 Phần mềm giả lập iOS trên máy tính

iPadian
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.692

Droid4x cho Mac Droid4x cho Mac 0.8 Phần mềm giả lập Android miễn phí cho Mac

Droid4x cho Mac
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.095

NoxPlayer cho Mac NoxPlayer cho Mac 1.2 Phần mềm giả lập Android trên Mac

NoxPlayer cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.633

Remix OS Player Remix OS Player 1.0 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS Player
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.524