Tờ thông tin fax cơ bản Template Tờ thông tin fax cơ bản

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 37,8 KB
  • Lượt xem: 126
  • Lượt tải: 113
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Bạn cần mẫu tờ thông tin fax? Hãy dùng mẫu fax cơ bản này để cung cấp cho người nhận những thông tin liên quan đến nội dung fax sắp gửi đến.

Tờ thông tin fax cơ bản

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về