Danh sách liên hệ khách hàng Template Danh sách liên hệ khách hàng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 52,5 KB
  • Lượt xem: 1.639
  • Lượt tải: 1.551
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Theo dõi khách hàng và các cuộc hẹn của bạn với họ bằng cách dùng biểu mẫu Excel hữu ích này. Đơn giản như nhập thông tin vậy.

Danh sách liên hệ khách hàng

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về