Intel XDK Build 2366

Link Download Intel XDK chính:
🖼️
 • Serial Port Control

 • Serial Port Control là một tiện ích rất hữu dụng mà bạn có thể sử dụng với bất cứ môi trường phát triển nào, chẳng hạn như VB, VB .Net, VC++, C#, Delphi,…
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • QB64 Ngôn ngữ lập trình cơ bản

 • QB64 là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được thiết kế hướng tới việc hiện đại hóa ngôn ngữ QBasic đã lỗi thời của Microsoft.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • WampServer Công cụ lập trình web động

 • WampServer 3.2.3 hỗ trợ cài đặt Apache, PHP5 và MySQL lên hệ thống máy chủ. Wamp Server đưa mọi tác vụ quản lý dịch vụ vào khay hệ thống giúp việc quản lý server của bạn trở nên dễ dàng.
 • Xếp hạng: 4 24 Phiếu bầu
🖼️
 • ScriptCase Công cụ phát triển website

 • ScriptCase là phần mềm phát triển web rất hữu ích giúp tăng hiệu suất làm việc của các nhà phát triển với khả năng tạo biểu mẫu, menu, lịch...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Công cụ Lập trình