Trend Micro SafeSync

Link Download Trend Micro SafeSync chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • BackupGoo Phần mềm sao lưu dữ liệu

 • Khi đang sử dụng các phần mềm của Google như: Gmail, Google Calendar hay Google Docs, nếu bạn muốn tìm kiếm một phần mềm giúp sao lưu dữ liệu của mình trên những dịch vụ này để đề phòng trường hợp không mong muốn thì có lẽ BackupGoo 1.0 chính là một ứng d
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Convert Pdf to Bmp Jpeg

 • Convert Pdf to Bmp Jpeg là một giải pháp đơn giản và nhanh chóng. Giải pháp này hỗ trợ bạn chuyển đổi các file PDF sang định dạng ảnh như Bmp và Jpeg...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tagged Frog (64-bit)

 • TaggedFrog 1.1 là một phần mềm miễn phí cho phép bạn quản lý, sắp xếp các file, tài liệu và các địa chỉ web một cách dễ dàng. Những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là thêm một đối tượng vào trong thư viện của mình và điền các từ khóa tương ứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Convert Website to Jpeg

 • Convert Website to Jpeg là công cụ chuyển đổi hiệu quả và thân thiện với người dùng, có thể tạo các file ảnh từ toàn bộ nội dung của một trang web...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Active File Compare

 • Active File Compare là công cụ tiên tiến để so sánh và đồng bộ hóa bất kì file văn bản nào, nó sẽ báo cáo kết quả của việc so sánh trong 2 cửa sổ bên cạnh nhau trên màn hình
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén