File Monster

Tải về
3 (1) NorthStar Solutions Dùng thử 1.422 Dung lượng: 1,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server

File Monster - Khi bạn xóa file sử dụng các phương pháp thông thường, bạn đã để lại mọi thông tin liên quan đến file đó mà người khác có thể truy cập được! File Monster xóa hoàn toàn file khỏi hệ thống của bạn - ghi đè lên các thông tin.

File Monster xóa hoàn toàn các file khỏi hệ thống của bạn - ghi đè lên các thông tin trong file do đó chúng không thể được lấy lại. Lý do mà thông tin vẫn còn khi bạn xóa file bằng phương pháp thông thường là vì các phương pháp thông thường chỉ báo cho hệ thống không nhận ra file ấy đang tồn tại nữa, nhưng thông tin vẫn chưa được xóa. Kết quả là một người bất kỳ với một ít kiến thức về máy tính cũng có thể dễ dàng lấy được thông tin mà bạn nghĩ là đã xóa chúng.

Để đảm bảo sự riêng tư của bạn, File Monster cũng ghi đè lên tên file gốc với 1 tên ngẫu nhiên và nó thay đổi ngày tạo ra của file. Hơn thế nữa, nó thậm chí có thể xóa các file ẩn khó chịu, file hệ thống và các file chỉ đọc.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 1.438
  • Lượt tải: 1.422
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server
Liên kết tải về

Link Download chính thức: