Firefox Sync for Firefox Đồng bộ dữ liệu duyệt web

Tải về
3 (1) Mozilla Labs Miễn phí 757 Ngày: Yêu cầu: Windows, Firefox 3.5 - 4.0b8

Trước đây khi không có Firefox Sync, người dùng thường sử dụng Xmark Sync (hiện đã bị ngưng cung cấp). Firefox Sync giúp đồng bộ các dữ liệu như tên truy cập, mật khẩu, history của trình duyệt và các dữ liệu duyệt web khác lên máy chủ của nhà cung cấp. Nếu vì lý do nào đó bạn phải cài lại máy tính mà không muốn mất các địa chỉ trang web và các dữ liệu đã sử dụng để đăng nhập vào trang web trước đó thì chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Firefox Sync và khôi phục lại là xong.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 784
  • Lượt tải: 757
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows, Firefox 3.5 - 4.0b8
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

  • Firefox Sync 🖼️ 17.829 Đồng bộ hóa dữ liệu cho trình duyệt Firefox

Có thể bạn quan tâm