Gear Swapper Mod Mod đổi set đồ nhanh trong Minecraft

Tải về

4,5 (20) McJty Miễn phí 2.506 Dung lượng: 88 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Gear Swapper Mod for Minecraft cho phép người chơi dễ dàng sử dụng 4 bộ hotbar, giáp khác nhau và chuyển đổi các set trang bị cực nhanh. Bản Minecraft Mod này hoạt động trong game thông qua loạt block mới.

Mod đổi trang bị cực nhanh

Cách sử dụng Gear Swapper Mod

  • Chuột trái vào 1 trong 4 slot để ghi nhớ hotbar và giáp bạn đã chọn cho slot đó. Giáp và hotbar sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình. Block cũng sẽ ghi nhớ tổng số item đã có để khôi phục chính xác.
  • Chuột phải vào 1 trong 4 slot để khôi phục hotbar, giáp đã ghi nhớ trước đó. Toàn bộ item liên quan cũng sẽ được khôi phục trong kho. Lúc này, toàn bộ slot sẽ trống nếu thiết lập không đổi.
  • Khi khôi phục block đã chọn, block sẽ quét kho chứa đồ của bạn trước, sau đó đến kho nội bộ (buffer nội bộ 4x4), cuối cùng là các kho lân cận cho đến khi tìm được item theo yêu cầu.

Quản lý item

Tuy nhiên, bạn cũng có thể thiết lập block để kiểm soát sâu hơn. Chuột phải vào block, chọn nhãn Settings hoặc phía bên block để hiển thị GUI.

3 biểu tượng phía trên bên trái màn hình GUI sẽ hiển thị item lưu trữ từ hotbar và giáp khi bạn khôi phục 1 block khác. Thiết lập mặc định ưu tiên cho item lưu trong kho của người chơi, sau đó mới đến kho nội bộ và cuối cùng là kho lân cận.

Khi nhấp chuột vào 3 biểu tượng trên, bạn có thể thay đổi mức độ ưu tiên của 3 loại kho này. Ngoài ra còn có 5 kiểu chuyển đổi trang bị khác nhau như Stone, Wood, Lapis Lazuli, Iron và Glass, cho phép bạn thiết lập với texture ngoài trong file config.

Loc Nguyen

4,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 88 KB
  • Lượt xem: 4.152
  • Lượt tải: 2.506
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm