Google Hybrid Maps Downloader Chụp ảnh từ vệ tinh

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 4.562
  • Lượt tải: 4.418
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

Google Hybrid Maps Downloader là một công cụ chụp hình ảnh từ vệ tinh, kể cả những hình ảnh nhỏ nhất cũng được thu lại để chụp và lưu lại trên đĩa cứng.

Bạn có thể xem lại bản đồ với Map Viewer hoặc kết hợp chúng vào 1 bản đồ BMP lớn. Google Hybrid Maps Downloader hỗ trợ proxy server vì vậy bạn có thể dễ dàng lấy được kinh độ, vĩ độ của mỗi bức ảnh kể cả những bức ảnh nhỏ nhất được tải về.

Google Hybrid Maps Downloader

Lưu ý:

Vì đây là phiên bản dùng thử nên độ chính xác của hình ảnh không cao và mức độ zoom tối đa là 13.

An Nhiên

1. Đặt tên cho project, chẳng hạn như "Mytask.ghmd". Tất cả các project được lưu dưới dạng *.Ghmd. Nếu bạn muốn mở project cũ, bấm vào nút "Open project".

2. Có 4 thông số (Left Longitude, Right Longitude, Top Latitude, Bottom Latitude) để xác định thông số hình ảnh mà muốn tải về.

3. Các thông số zoom xác định độ chính xác của hình ảnh.

4. Chọn đường dẫn để lưu các project và hình ảnh tải về, sau đó nhấp vào nút "Download", quá trình tải bắt đầu.

5. Khi tải về, máy sẽ hiển thị quá trình tải. Khi hoàn tất, máy sẽ tự động lưu lại file vừa được tải về.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.