GrabFile 3.9

Tải về

2 (2) JKLNSoft Dùng thử 4.481 Dung lượng: 944 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

GrabFile 3.9 là tiện ích mạnh mẽ, dễ sử dụng cho việc tải những hình ảnh và flash về máy của bạn. Bạn có thể thiết lập chế độ lọc và lượt quá các file trong khi bạn đang tải về. Chương trình sẽ tải lại nếu gặp gián đoạn và hỗ trợ cho giao thức HTTP và FTP.

2 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 944 KB
  • Lượt xem: 4.508
  • Lượt tải: 4.481
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: