QLTS.VN R129 Phần mềm quản lý tài sản

Truy cập

3,1 (10) Misa Miễn phí 4.455 Ngày:

QLTS.VN là phần mềm quản lý tài sản do Misa phát triển, được xây dựng dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Giao diện chính của phần mềm QLTS.VN

Phần mềm QLTS.VN được chạy hoàn toàn trên nền tảng web, giúp các đơn vị chủ quản tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, tra cứu tài sản của các đơn vị trực thuộc trực tuyến thông qua Internet.

QLTS.VN cập nhật đầy đủ các chế độ về quản lý tài sản

 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
 • Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
Chuyển loại tài sản
Chuyển loại tài sản

Tính năng chính của phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN

Quản lý tài sản chi tiết:

 • Quản lý tài sản theo từng loại tài sản, theo phòng ban, bộ phận sử dụng.
 • Cho phép điều chuyển tài sản giữa các bộ phận.
 • Theo dõi tình trạng của từng tài sản và các thông tin chi tiết như: Năm sản xuất, năm bắt đầu sử dụng, xuất xứ sản phẩm, đặc tính, nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
 • Theo dõi tài sản đang sử dụng, tài sản đang cho thuê hoặc đi thuê.
 • Theo dõi tài sản đơn vị tự mua sắm, được biếu tặng, viện trợ, tài trợ.
 • Theo dõi tài sản theo từng nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách, nguồn sự nghiệp, nguồn khác...
 • Theo dõi các khoản hoa hồng, chiết khấu khi mua tài sản được để lại tại đơn vị hay nộp ngân sách Nhà nước.

Chuyển tài sản giữa các bộ phận

Quản lý đề nghị trang cấp:

 • Cho phép đơn vị cấp dưới lập đề nghị trang cấp tài sản và gửi cấp trên phê duyệt.
 • Cho phép theo dõi lịch sử, tình trạng của từng đề xuất, xét duyệt trang cấp tài sản.

Quyết định trang cấp tài sản

Theo dõi tăng, giảm tài sản:

 • Ghi tăng một hoặc nhiều tài sản, ghi tăng các tài sản từ đề nghị trang cấp được duyệt. Các tài sản ghi tăng được theo dõi chi tiết theo nguồn hình thành, nơi sử dụng.
 • Tự động ghi giảm tài sản khi đề nghị thanh lý được phê duyệt.

Ghi tăng tài sản

Đánh giá lại tài sản:

Ghi nhận những thay đổi về nguyên giá, giá trị còn lại, số năm sử dụng... của tài sản theo biên bản đánh giá lại hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sửa đánh giá tài sản

Kiểm kê tài sản:

 • Cho phép lập biên bản kiểm kê tài sản theo quy định kiểm kê của đơn vị.
 • Theo dõi chi tiết quá trình thực hiện kiểm kê tài sản.

Kiểm kê tài sản

Bảo dưỡng tài sản:

 • Cho phép lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản.
 • Theo dõi chi tiết các tài sản được bảo dưỡng.

Theo dõi sử dụng tài sản:

 • Theo dõi chi tiết việc sử dụng tài sản tại đơn vị: Tài sản đã sử dụng bao nhiêu nguyên/nhiên liệu, phục vụ được bao nhiêu đơn vị...
 • Lập báo cáo công khai về tình hình sử dụng tài sản tại đơn vị.

Theo dõi sử dụng tài sản

Theo dõi khai thác tài sản:

 • Theo dõi chi tiết khai thác tài sản tại đơn vị.
 • Theo dõi các khoản thu.
 • Xử lý các nguồn thu từ việc khai thác tài sản.

Tính hao mòn, khấu hao tài sản:

 • Hỗ trợ tính hao mòn cho tài sản phục vụ hoạt động sự nghiệp.
 • Hỗ trợ trích khấu hao cho tài sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tính hao mòn tài sản

Quản lý công cụ dụng cụ:

 • Quản lý danh sách các công cụ dụng cụ sử dụng tại đơn vị.
 • Thực hiện khai báo tăng công cụ dụng cụ khi đơn vị có công cụ dụng cụ đưa vào sử dụng.
 • Lập và theo dõi những thông tin công cụ dụng cụ điều chuyển sử dụng.
 • Thực hiện lập và theo dõi các chứng từ phân bổ công cụ dụng cụ tại đơn vị.
 • Lập và quản lý các biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ tại đơn vị.
 • Ghi nhận và quản lý các công cụ dụng cụ không tiếp tục sử dụng tại đơn vị.

Thêm công cụ dụng cụ

Tổng hợp báo cáo:

 • Tự động tạo báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài sản như: Báo cáo công khai kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước, báo cáo kê khai tài sản Nhà nước, báo cáo kiểm kê tài sản...
 • Cho phép đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên cấp trên và cấp trên phê duyệt báo cáo trực tuyến.
 • Hỗ trợ đơn vị chủ quản và cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo toàn huyện, tỉnh, ngành.

Báo cáo gửi đến đơn vị cấp trên

Yêu cầu hệ thống:

Tóm lại, phần mềm QLTS.VN rất hữu ích giúp các đơn vị chủ quản theo dõi tài sản, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài sản.

Tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R129

Cập nhật chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia khi cập nhật Thông tư 45

Mục đích: Giúp cán bộ QLTS có thể cập nhật chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia khi đã cập nhật loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC.

Hướng dẫn  

 • Để các đơn vị có thể thực hiện Trao đổi thông tin với CSDL Quốc gia về về tài sản nhà nước thì đối với các tài sản có ngày ghi tăng từ 01/01/2018 trở đi khi thực hiện xuất ra file .xml để nộp lên Cục công sản thì phần mềm sẽ tự động chuyển đổi loại tài sản từ Thông tư 45/2018/TT-BTC sang loại tài sản của Thông tư 162/2014/TT-BTC.
 • Truy cập menu Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN
 • Khai báo các thông tin về Chọn dữ liệu xuất khẩu ra file xml và thực hiện nộp lên Cục công sản. Lúc này dữ liệu tài sản trong file .xml xuất ra là loại tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC.

Tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R128

 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Thanh Hóa
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Nam Định
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Ninh Bình
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Hà Tĩnh
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Sóc Trăng
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Hậu Giang
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Ninh Thuận
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Bắc Kạn
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh An Giang
 • Cán bộ Quản lý tài sản muốn cập nhật quyết định tỉnh Cà Mau
3,1 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: R129
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 10.266
 • Lượt tải: 4.455
 • Ngày:
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:
Các link tải khác:
Tìm thêm: QLTS.VN

Tham khảo thêm

 • Sapo Web

  🖼️ Phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook và Fanpage
 • SMAS

  🖼️ Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường

Có thể bạn quan tâm