QLTS.VN R126.4 Phần mềm quản lý tài sản

Truy cập
3,2 (9) Misa Miễn phí 3.959 Ngày:

QLTS.VN là phần mềm quản lý tài sản do Misa phát triển, được xây dựng dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Giao diện chính của phần mềm QLTS.VN

Phần mềm QLTS.VN được chạy hoàn toàn trên nền tảng web, giúp các đơn vị chủ quản tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, tra cứu tài sản của các đơn vị trực thuộc trực tuyến thông qua Internet.

QLTS.VN cập nhật đầy đủ các chế độ về quản lý tài sản

 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
 • Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R126.4

 • Phần mềm cập nhật danh mục loại tài sản theo NĐ 04/2019/NĐ-CP tại menu Danh mục\Loại tài sản giúp cán bộ QLTS của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin truyền thông sẽ quản lý danh mục loại tài sản theo NĐ 04/2019/NĐ-CP.
 • Khi lập kế hoạch mua sắm, cán bộ QLTS có thể chọn tài sản dự kiến mua thuộc loại định mức tài sản nào, đồng thời in được Bảng tổng hợp kế hoạch mua sắm để trình cấp trên giúp cán bộ QLTS tổng hợp kế hoạch mua sắm của cả năm so với định mức để xin phê duyệt mua sắm cho đơn vị.
  • Lập kế hoạch mua sắm: Chọn menu Tài sản\Khác --> Chọn tab Kế hoạch mua sắm --> Nhấn Thêm, chọn Kế hoạch mua sắm tự chủ hay Kế hoạch mua sắm tập trung --> Nhấn Thêm --> Chọn Tên tài sản, chọn Loại tài sản, Loại định mức --. Nhấn Cất.
  • In Bảng tổng hợp kế hoạch mua sắm: Chọn kế hoạch mua sắm cần in --> Chọn phần Báo cáo\Bảng tổng hợp kế hoạch mua sắm.
 • Cán bộ QLTS có thể xem/tra cứu nhanh tài sản theo cây loại tài sản để dễ dàng xem nhanh các thông tin về loại tài sản giúp cán bộ QLTS tra cứu tài sản của bộ theo cây loại tài sản như màn hình danh sách để thống kê được thông tin theo loại tài sản.
  • Ví dụ: Chọn loại tài sản là Máy vi tính để bàn => chương trình lọc tất cả các tài sản thuộc loại "Máy vi tính để bàn" để đơn vị xem.

Tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R126

 • Cho phép cán bộ QLTS in Biểu mẫu 08a, 08b theo loại tài sản mong muốn là Đất, Nhà, Oto, Tài sản trên 500tr và in tất cả các loại tài sản.
 • Theo quy định của QĐ 50/2017/TT-BTC quy định về định mức máy móc thiết bị trong đơn vị và Quyết định 434/QĐ -BTTTT quy định về định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác chức danh, phục vụ công tác chung; phần mềm bổ sung cảnh báo khi khai báo số lượng tài sản vượt quá định mức.
  • Theo dõi định mức tài sản
  • Khai báo tài sản và chọn loại định mức cho tài sản
  • In Báo cáo tình hình ô tô so với định mức
 • Kế toán mong muốn cập nhật quyết định 11/2020/QĐ-UBND theo đặc thù tỉnh Kiên Giang
  • Chuyển loại tài sản theo Quyết định 11/2020/QĐ-UBND
  • Hủy chuyển đổi theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND
 • Bộ Kế hoạch đầu tư yêu cầu mẫu tem TSCĐ/CCDC theo các thông tin mong muốn
 • Cán bộ QLTS yêu cầu cập nhật mẫu S11- Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán) theo mẫu của TT 70/2019/TT-BTC
 • Bổ sung tính năng đăng nhập MISA ID bằng User Name
  • Tăng cường bảo mật, gia tăng lợi ích dịch vụ của MISA.
  • Dễ dàng lấy lại mật khẩu khi cần.
  • Chỉ sử dụng 1 tài khoản duy nhất cho tất cả các sản phẩm của MISA, không phải quản lý ghi nhớ nhiều tài khoản.
 • Kế toán yêu cầu kết nối giữa phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 và QLTS.VN trong trường hợp cập nhật tài khoản MISA ID

Tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R125

 • Khách hàng muốn theo dõi toàn bộ chi phí liên quan đến TSCĐ: phần mềm cho phép cán bộ QLTS thêm nhanh được kế hoạch bảo dưỡng từ danh sách tài sản và hiển thị chi tiết chi phí tài sản.
 • Khách hàng yêu cầu cho phép quản lý tình trạng sử dụng của TSCĐ: bổ sung thông tin tình trạng hoạt động của tài sản để cán bộ QLTS dễ dàng lọc theo từng tình trạng quản lý.
 • Cho phép in báo cáo Theo dõi tình hình bảo dưỡng tài sản theo từng loại và từng đợt cụ thể theo yêu cầu của đơn vị.
 • Khách hàng muốn theo dõi tài sản theo quá trình: phần mềm cho phép tra cứu tài sản theo khoảng thời gian, tình trạng hoạt động, vv.
 • Cán bộ QLTS tùy chọn ẩn hiện danh mục loại tài sản để có thể ẩn bớt các tài sản không sử dụng đến.
 • Khách hàng muốn tìm kiếm TSCĐ theo nhiều thông tin khác nhau: phần mềm chỉ cho phép tìm kiếm một số thông tin như mã, tên, vv. theo danh sách TSCĐ, chưa cho phép tìm kiếm theo biển kiểm soát, serial, vv.

Tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R124

 • Giúp cán bộ QLTS muốn xem được các tài liệu liên quan đến tài sản để tiện tra cứu đối chiếu. phần mềm cho phép đính kèm các tài liệu liên quan khi khai báo tài sản.
 • Giúp cán bộ QLTS theo dõi định mức TSCĐ theo QĐ 50/2017/TT-TTg.
  • Khai báo loại định mức tài sản
  • Khai báo danh mục Chức vụ/chức danh
  • Khai báo thông tin Chức vụ/chức danh cho người sử dụng
  • Chọn loại định mức tài sản cho tài sản
  • Cấp trên in báo cáo đối chiếu tài sản thực tế so với định mức
 • Bổ sung biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đặc thù Hà Nội
 • Cập nhật báo cáo đặc thù Sở tài chính Hà Nội cho đơn vị cấp dưới
  • Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan hành chính sự nghiệp
  • Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng ô tô tại cơ quan hành chính sự nghiệp
  • Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Bổ sung công cụ hỗ trợ phần mềm online
 • Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm: iên hệ ngay với MISA bằng cách nhấn vào Tổng đài hỗ trợ MISA SUPPORT ngay trên đầu trang hoặc Tư vấn hỗ trợ MISA SUPPORT ở dưới phần mềm (3.000đ/phút).
Chuyển loại tài sản
Chuyển loại tài sản

Tính năng chính của phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN

Quản lý tài sản chi tiết:

 • Quản lý tài sản theo từng loại tài sản, theo phòng ban, bộ phận sử dụng.
 • Cho phép điều chuyển tài sản giữa các bộ phận.
 • Theo dõi tình trạng của từng tài sản và các thông tin chi tiết như: Năm sản xuất, năm bắt đầu sử dụng, xuất xứ sản phẩm, đặc tính, nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
 • Theo dõi tài sản đang sử dụng, tài sản đang cho thuê hoặc đi thuê.
 • Theo dõi tài sản đơn vị tự mua sắm, được biếu tặng, viện trợ, tài trợ.
 • Theo dõi tài sản theo từng nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách, nguồn sự nghiệp, nguồn khác...
 • Theo dõi các khoản hoa hồng, chiết khấu khi mua tài sản được để lại tại đơn vị hay nộp ngân sách Nhà nước.

Chuyển tài sản giữa các bộ phận

Quản lý đề nghị trang cấp:

 • Cho phép đơn vị cấp dưới lập đề nghị trang cấp tài sản và gửi cấp trên phê duyệt.
 • Cho phép theo dõi lịch sử, tình trạng của từng đề xuất, xét duyệt trang cấp tài sản.

Quyết định trang cấp tài sản

Theo dõi tăng, giảm tài sản:

 • Ghi tăng một hoặc nhiều tài sản, ghi tăng các tài sản từ đề nghị trang cấp được duyệt. Các tài sản ghi tăng được theo dõi chi tiết theo nguồn hình thành, nơi sử dụng.
 • Tự động ghi giảm tài sản khi đề nghị thanh lý được phê duyệt.

Ghi tăng tài sản

Đánh giá lại tài sản:

Ghi nhận những thay đổi về nguyên giá, giá trị còn lại, số năm sử dụng... của tài sản theo biên bản đánh giá lại hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sửa đánh giá tài sản

Kiểm kê tài sản:

 • Cho phép lập biên bản kiểm kê tài sản theo quy định kiểm kê của đơn vị.
 • Theo dõi chi tiết quá trình thực hiện kiểm kê tài sản.

Kiểm kê tài sản

Bảo dưỡng tài sản:

 • Cho phép lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản.
 • Theo dõi chi tiết các tài sản được bảo dưỡng.

Theo dõi sử dụng tài sản:

 • Theo dõi chi tiết việc sử dụng tài sản tại đơn vị: Tài sản đã sử dụng bao nhiêu nguyên/nhiên liệu, phục vụ được bao nhiêu đơn vị...
 • Lập báo cáo công khai về tình hình sử dụng tài sản tại đơn vị.

Theo dõi sử dụng tài sản

Theo dõi khai thác tài sản:

 • Theo dõi chi tiết khai thác tài sản tại đơn vị.
 • Theo dõi các khoản thu.
 • Xử lý các nguồn thu từ việc khai thác tài sản.

Tính hao mòn, khấu hao tài sản:

 • Hỗ trợ tính hao mòn cho tài sản phục vụ hoạt động sự nghiệp.
 • Hỗ trợ trích khấu hao cho tài sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tính hao mòn tài sản

Quản lý công cụ dụng cụ:

 • Quản lý danh sách các công cụ dụng cụ sử dụng tại đơn vị.
 • Thực hiện khai báo tăng công cụ dụng cụ khi đơn vị có công cụ dụng cụ đưa vào sử dụng.
 • Lập và theo dõi những thông tin công cụ dụng cụ điều chuyển sử dụng.
 • Thực hiện lập và theo dõi các chứng từ phân bổ công cụ dụng cụ tại đơn vị.
 • Lập và quản lý các biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ tại đơn vị.
 • Ghi nhận và quản lý các công cụ dụng cụ không tiếp tục sử dụng tại đơn vị.

Thêm công cụ dụng cụ

Tổng hợp báo cáo:

 • Tự động tạo báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài sản như: Báo cáo công khai kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước, báo cáo kê khai tài sản Nhà nước, báo cáo kiểm kê tài sản...
 • Cho phép đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên cấp trên và cấp trên phê duyệt báo cáo trực tuyến.
 • Hỗ trợ đơn vị chủ quản và cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo toàn huyện, tỉnh, ngành.

Báo cáo gửi đến đơn vị cấp trên

Yêu cầu hệ thống:

Tóm lại, phần mềm QLTS.VN rất hữu ích giúp các đơn vị chủ quản theo dõi tài sản, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài sản.

3,2 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: R126.4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 8.507
 • Lượt tải: 3.959
 • Ngày:
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Các link tải khác:

Tìm thêm: QLTS.VN

Tham khảo thêm

 • SMAS 🖼️ Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường
 • Sapo Web 🖼️ Phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook và Fanpage

Có thể bạn quan tâm