Online Converter

Truy cập

3 (1) Online Konverter Miễn phí 436 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

Tuy đây không phải là một chuyên trang phục vụ cho việc chuyển đổi đơn vị trực tuyến nhưng nó hỗ trợ hầu hết các nhóm đơn vị thường dùng. Việc chuyển đổi một đơn vị nào đó được thực hiện trên tất cả các đơn vị còn lại trên một hệ thống đo lường. Ví dụ, đối với hệ thống Distance & Length, khi nhập số 1 vào ô km rồi bấm Calculate thì nó được đổi ra các đơn vị m, cm, mm, miles, feet, inches,…Đặc biệt, dịch vụ còn hỗ trợ việc chuyển đổi loại mã hóa kí tự dùng cho thông tin điện báo, mã Morse (Morse Code). Bạn chỉ cần nhập kí tự hay văn bản vào ô Text và bấm Calculate là sẽ nhận được mã Morse.

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 447
  • Lượt tải: 436
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về