🖼️
🖼️
🖼️
  • Chi tiết bản cập nhật Genshin Impact 2.4
  • Bản cập nhật tiếp theo của Genshin Impact là 2.3 mang tên Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết, hứa hẹn mang đến nhiều nội dung mới mẻ, từ nhân vật, vũ khí cho đến các sự kiện.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Genshin Impact: Cách mở khóa những công thức nấu ăn ẩn
  • Hướng dẫn cách mở khóa các công thức nấu ăn ẩn ở Inazuma, không thể mua được từ các cửa hàng trong Genshin Impact, giúp tăng cường sức khỏe, sức bền, phòng thủ và tấn công cho nhân vật hoặc đội hình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️