🖼️ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

🖼️
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Cấu Trúc Dữ Liệu của sinh viên chuyên ngành tin học. Mục tiêu của nó nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ toàn bộ các đối tượng khác tham khảo.
 • Tài liệu
 • Tìm thêm: Cấu trúc dữ liệu giải thuật tin học giáo án giáo trình
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.912

🖼️ Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Chương này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu, về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và về hệ cơ sở dữ liệu. Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch.
 • Tài liệu
 • Tìm thêm: cơ sở dữ liệu csdl hệ quản trị Access Microsoft Access
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.651

🖼️ Vietjack Kho bài giải dành cho học sinh lớp 3 đến lớp 12

🖼️
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.754

🖼️ Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.574

🖼️ Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN Tài liệu tập huấn mô hình VNEN

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 802

🖼️ Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tập làm văn Tiểu học lớp 4-5 Đề ôn thi học sinh giỏi Tập làm văn lớp 4-5

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 723

🖼️ Tuyển tập tài liệu ôn thi Học sinh giỏi lớp 5 Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

🖼️ Tài liệu ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10 Nội dung học tập môn Toán lớp 10

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

🖼️ Vietjack cho iOS Ứng dụng cung cấp lời giải các môn học từ lớp 3 đến lớp 12

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113