Vị trí hoa Pecok trong Wuthering Waves

  • 1 Đánh giá

Pecok Flower là vật liệu thăng thiên cần thiết cho các bộ cộng hưởng trong Wuthering Waves, chủ yếu là Encore, Jiyan và Rover. Tuy nhiên, nhiều người chơi gặp khó khăn khi tìm thấy chúng. Những bông hoa này có cánh hoa màu hồng rất đẹp và khá hiếm ở thế giới mở này.

Hoa Pecok

Chính vì thế, bài viết sẽ tập hợp lại tất cả vị trí của hoa Pecok trong Wuthering Waves để bạn có thể nâng cấp Bộ cộng hưởng của mình một cách dễ dàng.

Hiệu thuốc Shifang ở Cẩm Châu

Hiệu thuốc Shifang ở Cẩm Châu

Nơi đầu tiên bạn nên ghé thăm khi cần hoa Pecok là hiệu thuốc Shifang ở Cẩm Châu. Một lần, họ bán hoa Pecok cao gấp 15 lần và bạn có thể mua chúng bằng Shell Credit. Sử dụng bản đồ để xác định vị trí Nhà thuốc Shifang và mua tất cả 15 bông hoa pecok bạn muốn. Sau đó chỉ cần đợi cửa hàng reset lại nguồn hoa và mua tiếp.

Thung lũng Đào viên - Tuyến đường trồng hoa Pecok

Thung lũng đào viên trong Wuthering Waves

Bạn có thể tìm thấy 25 hoa pecok xung quanh thung lũng Đào Viên. Bắt đầu từ đèn hiệu Bộ cộng hưởng ở phía bắc thung lũng Đào Viên và đi về phía nam để thu thập tất cả hoa Pecok. Bạn sẽ phải băng qua Thung lũng Đào Viên để lấy tất cả hoa Pecok, sau đó nhảy đến đèn hiệu Cộng hưởng ở phía đông. Từ đó, đi về phía nam và lấy hai bông hoa pecok cuối cùng trong khu vực.

Nông trại hoa Pecok ở phía Đông Bắc của thành phố Cẩm Châu

Tuyến đường hoa Pecok thứ hai

Bạn có thể tìm thấy 5 bông hoa Pecok cuối cùng gần đèn hiệu Cộng hưởng, phía đông bắc thành phố Cẩm Châu. Hãy tìm đèn báo hiệu Cộng hưởng ngay bên ngoài thành phố Cẩm Châu theo hướng đông bắc và dịch chuyển tức thời đến đó. Đi vào khu vườn ở tòa nhà bên trái và bên phải của đèn báo Cộng hưởng và thu thập năm bông hoa pecok cuối cùng.

Những cộng hưởng nào cần hoa Pecok để thăng cấp?

Nhân vật Encore trong Wuthering Waves

Hoa Pecok cần cho việc thăng cấp bộ cộng hưởng ở Wuthering Waves. Thăng cấp bộ cộng hưởng tăng chỉ số cơ bản và tối đa giới hạn cấp độ. Mỗi nhân vật đều cần nguyên liệu để thăng cấp. Dưới đây là những nhân vật cần hoa Pecok để thăng cấp:

  • Jiyan: 60 hoa pecok
  • Encore: 60 hoa pecok
  • Rover: 60 hoa pecok.
Cập nhật: 10/06/2024
  • 37 lượt xem
Xem thêm: Wuthering Waves