Zoho CRM

Truy cập
4 (3) Zoho Miễn phí 1.928 Ngày:

Zoho CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng dành cho các lĩnh vực bán hàng, marketing, hỗ trợ khách hàng và kiểm kê. Chương trình này rất dễ sử dụng với nhiều tính năng như tự động hóa, tùy chỉnh…cho phép bạn phát triển doanh nghiệp và tương tác với khách hàng nhiều hơn.

Tính năng:

Bán hàng và marketing: Zoho CRM hỗ trợ bán hàng và marketing bằng cách kết hợp bán hàng với các kênh dự báo, trang web, đường dẫn, kênh bán hàng, chiến dịch…

Quản lý quan hệ khách hàng bằng email: Theo dõi tất cả email trao đổi với khách hàng trong Zoho CRM. Bạn không cần CC hay BCC email cho một địa chỉ email cụ thể nào.

Tương thích với Microsoft Outlook và Office: Nâng cao hiệu quả công việc bằng cách đồng bộ hóa các địa chỉ liên lạc và tạo tài liệu trộn thư (mail merge).

Quản lý kiểm kê: Zoho CRM tích hợp với hệ thống quản lý kiểm kê sau hoạt động bán hàng.

Tùy chỉnh vô số sản phẩm: Công cụ kéo - thả và tùy chỉnh cho từng lĩnh vực trong quá trình làm việc.

Bảo mật cao: Zoho CRM cho phép người dùng kiểm duyệt truy cập dữ liệu quản lý khách hàng tùy vào vai trò công việc của người dùng trong tổ chức.

Báo cáo doanh số bán hàng: Zoho CRM giúp doanh nghiệp đánh giá được xu hướng sale và marketing thông qua bản báo cáo doanh số bán hàng.

Nguyen Hang

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.987
  • Lượt tải: 1.928
  • Ngày:

Có thể bạn quan tâm