ArcaVir Linux Diệt Virus dành cho Linux

Tải về

5 (5) ArcaBit Tính phí 4.428 Ngày: Yêu cầu: Linux

ArcaVir Linux cung cấp hàng rào bảo vệ hiệu quả và ít tiêu hao tài nguyên hệ thống. Giúp bảo vệ cả server lẫn máy tính. Công cụ diệt virus tự động điều chỉnh mô hình làm việc để bảo vệ hiệu quả hơn.

Gói phần mềm này bao gồm:

- Công cụ diệt Virus.

- Quét bằng dòng lệnh.

Yêu cầu hệ thống:

- Linux i386.

- Linux amd64 (x86_64).

- FreeBSD i386.

- NetBSD i386.

- OpenBSD i386.

Tuyết Mai

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Lượt xem: 4.456
  • Lượt tải: 4.428
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm