ArcaVir Linux Diệt Virus dành cho Linux

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Lượt xem: 4.439
  • Lượt tải: 4.425
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Giới thiệu

ArcaVir Linux cung cấp hàng rào bảo vệ hiệu quả và ít tiêu hao tài nguyên hệ thống. Giúp bảo vệ cả server lẫn máy tính. Công cụ diệt virus tự động điều chỉnh mô hình làm việc để bảo vệ hiệu quả hơn.

Gói phần mềm này bao gồm:

- Công cụ diệt Virus.

- Quét bằng dòng lệnh.

Yêu cầu hệ thống:

- Linux i386.

- Linux amd64 (x86_64).

- FreeBSD i386.

- NetBSD i386.

- OpenBSD i386.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo