Mindjet MindManager 16.0.159

Link Download Mindjet MindManager chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Crave Invoice FREE Phần mềm quản lý kinh doanh

  • Crave Invoice FREE là ứng dụng quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình này mang đến cho người dùng những tính năng cơ bản để theo dõi các giao dịch với khách hàng.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Daily Planner Journal

  • Sắp xếp hàng ngày là một tác vụ lớn đối với bất kì ai. Có rất nhiều chương trình được tạo ra nhằm giúp người dùng tập trung vào một số lựa chọn. Daily Planner Journal giúp bạn có thể sắp xếp công việc dễ dàng hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AssetManage Enterprise 2007

  • Nếu đứng trên vai trò là Trưởng phòng Hành chánh thì khó khăn chính của bạn là gì? Kiểm kê tài sản, vâng, có thể vấn đề khiến bạn đau đầu đó là phải biết chính xác trong công ty có bao nhiêu loại tài sản và hiện chúng đang sử dụng cho việc gì và ở bộ phần
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quản lý Nhân sự