MySQL to Excel Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Excel

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,3 MB
  • Lượt xem: 965
  • Lượt tải: 895
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

MySQL to Excel là chương trình xuất database của MySQL như bảng tính Microsoft Excel. Mỗi bảng MySQL trở thành một bảng tính, mỗi bản ghi trở thành một hàng.

MySQL to Excel

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Unix và Windows MySQL.

• Là công cụ chuyển đổi nhanh chóng (100MB database MySQL trung bình chưa đầy 5 phút P-IV hệ thống).

• Bộ lọc dữ liệu để chuyển đổi qua SELECT-queries.

• Lựa chọn để chuyển đổi các bảng cá nhân.

• Chuyển đổi các bảng có chứa hơn 65.535 bản ghi.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

• Đầu ra bảng tính tương thích với MS Excel 5.0 và cao hơn.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: