MSSQL to Oracle Chuyển đổi dữ liệu từ MS SQL sang Oracle

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 694,1 KB
  • Lượt xem: 730
  • Lượt tải: 628
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

MSSQL to Oracle là chương trình chuyển đổi database Microsoft SQL sang định dạng file database của sever Oracle.

MSSQL to Oracle

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS SQL bắt đầu từ 7,0.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của sever Windows và Unix Oracle.

• Lựa chọn chuyển đổi các bảng cá nhân.

• Lựa chọn chuyển đổi một phần dữ liệu bằng cách sử dụng SELECT-queries.

• Hợp nhất data của MS SQL vào một bảng hiện tại của Oracle.

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Chuyển đổi các phím ngoài.

• Hỗ trợ nhiều bộ kí tự.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Yêu cầu

• RAM: tối thiểu 32 MB.

• Môi trường MS SQL.

• Client Oracle và các thành phần mạng.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: