MySQL to Oracle Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Oracle

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 524
  • Lượt tải: 467
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

MySQL to Oracle là chương trình để chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.

MySQL to Oracle

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Oracle và MySQL (cả Unix và Windows).

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Chuyển đổi phím ngoài.

• Lựa chọn để chuyển đổi các bảng cá nhân.

• Lựa chọn chuyển đổi một phần dữ liệu bằng cách sử dụng SELECT-queries.

• Lựa chọn hợp nhất dữ liệu MySQL vào một cơ sở dữ liệu Oracle sẵn có.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

Yêu cầu

• Client và networking Oracle phải được cài đặt trên cùng một máy khi chạy từ MySQL sang Oracle.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: