Access to MySQL Chuyển đổi dữ liệu từ Access sang MySQL

Tải về
2,3 (3) Intelligent Converters Dùng thử 909 Dung lượng: 2,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7

Access to MySQL là công cụ chuyển databases của Microsoft Access sang định dạng file database của sever MySQL. Ứng dụng có khả năng hoạt động nhanh phụ thuộc vào tạo kết nối trược tiếp tới cơ sở dữ liệu nguồn và đích ( không sử dụng ODBC hoặc bất kỳ phần mềm hỗ trợ).

Hỗ trợ chế độ dòng lệnh cho phép tạo mã script, đặt chế độ tự động hoặc theo thời gian có sẵn.

Access to MySQL

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS Access (bao gồm cả MS Access 2010).

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Windows và Unix sever MySQL.

• Phương pháp đặc biệt cho người sử dụng Virtual Server.

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Chuyển đổi mối quan hệ giữa các bảng.

• Chuyển đổi các queries của MS Access vào MySQL.

• Lựa chọn chuyển đổi một phần dữ liệu bằng cách sử dụng SELECT-queries.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

• Lựa chọn để kết hợp dữ liệu MS Access vào database của MySQL.

• Lựa chọn để đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu MySQL với các dữ liệu MS Access.

• Chuyển đổi mật khẩu bảo vệ cơ sở dữ liệu MS Access.

• Chuyển đổi databases MS Access với mức độ bảo mật của người dùng.

• Hỗ trợ nhiều bộ kí tự.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Yêu cầu:

• Cài đặt MS Access.

Đặng Hương

2,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,3 MB
  • Lượt xem: 1.040
  • Lượt tải: 909
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm