Google Book Downloader for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 517
  • Lượt tải: 521
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS 10.5 hoặc mới hơn
Giới thiệu

Từ trước tới giờ, người sử dụng chắc chỉ mới biết Google Book Downloader dành cho Win, nay người sử dụng Mac đã có riêng Google Book Downloader cho riêng mình.

Google Book Downloader là một công cụ dễ sử dụng để tải ebook từ books.google.com. Bạn chỉ cần làm mỗi việc: để lại địa chỉ URL hoặc ID của cuốn sách và nó sẽ tạo ra một file PDF của cuốn sách đó.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.