HTML to PDF Converter

Truy cập

3 (2) PDF2me Miễn phí 7.031 Ngày: Yêu cầu: Windows

HTML to PDF Converter là một dịch vụ trực tuyến mới ra mắt, có thể biến bất kì trang web nào thành tập tin PDF. Công việc duy nhất người dùng phải thực hiện là nhập địa chỉ URL vào trường trích nhập và nhấp “Make PDF”.

Chỉ cần chờ trong giây lát, sau khi kết thúc phiên xử lý, HTML to PDF Converter sẽ biến các tài liệu “do thám” được thành tập tin PDF và cho phép tải về máy. Tuỳ vào kích cỡ của trang web, công việc xử lý có thể lâu chậm nhưng thường không quá 30 giây.

Các tính năng cơ bản của HTML to PDF Converter:

- Xử lý trực tuyến, biến nội dung trang web thành tập tin PDF.
- Có thể thực hiện việc này không hạn chế.

Theo TTCN

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 7.040
  • Lượt tải: 7.031
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm