Metric Conversions

Truy cập

3 (1) Metric Conversions Miễn phí 842 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

Metric Conversions là một công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ đơn vị đo lường cho bất kỳ đơn vị khác cùng hệ thống đo lường.

Để khai thác dịch vụ, bạn truy cập vào địa chỉ trên. Bạn đừng vội nhập số lượng vào ô Metric Converter mà hãy chọn một trong năm nhóm hệ thống đo lường ở khung bên phải hoặc bấm vào biểu tượng đại diện: Temperature- nhiệt độ, Weight- khối lượng, Length- độ dài, Area- diện tích, Volume- thể tích. Cách sử dụng này tạo nên một cảm giác dài dòng, bởi vì phải chuyển qua nhiều trang chọn nhóm đơn vị rồi chọn phép chuyển đổi.

Ngoài ra, dịch vụ còn cung cấp dữ liệu chuyển đổi dạng bảng để người dùng in ra và tra cứu, bạn bấm nút Go tại khung Metric Conversion Table để sử dụng tính năng này.

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 852
  • Lượt tải: 842
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về

Tham khảo thêm

Có thể bạn quan tâm