MSSQL to MySQL Chuyển đổi dữ liệu từ MS SQL sang MySQL

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 1.821
  • Lượt tải: 1.442
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

MSSQL to MySQL là chương trình chuyển database của MS SQL sang định dạng file database của sever MySQL. Tùy thuộc vào quyền của bạn trên server MySQL có thể của data MS SQL vào cơ sở dữ liệu mới hoặc ghi đè lên nội dung của một cơ sở dữ liệu MySQL sẵn có.

MSSQL to MySQL

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS SQL bắt đầu từ 7,0.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Unix và Windows MySQL.

• Phương pháp đặc biệt cho người sử dụng máy chủ ảo.

• Hợp nhất dữ liệu của MS SQL vào một cơ sở dữ liệu MySQL sẵn có.

• Lựa chọn xuất dữ liệu MS SQL vào file dump trong MySQL.

• Lựa chọn chuyển đổi một phần dữ liệu bằng cách sử dụng SELECT-queries.

• Lựa chọn chuyển đổi các bảng cá nhân.

• Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu MySQL với dữ liệu MS SQL.

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Chuyển đổi các phím ngoài.

• Chuyển đổi views MS SQL vào MySQL.

• Hỗ trợ nhiều bộ kí tự.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

Yêu cầu

• Môi trường MS SQL (server hoặc client của MS SQL phải được cài đặt trên cùng một máy mà bạn chạy từ MS SQL sang MySQL).

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: