MySQL to MSSQL Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang MSSQL

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 1.360
  • Lượt tải: 1.120
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

MySQL to MSSQL là chương trình chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever MSSQL.

MySQL to MSSQL

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS SQL bắt đầu từ 7,0.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Unix và Windows MySQL.

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Chuyển đổi phím ngoài.

• Lựa chọn để chuyển đổi các bảng cá nhân.

• Bộ lọc dữ liệu để chuyển đổi qua SELECT-queries.

• Lựa chọn hợp nhất dữ liệu MySQL vào một cơ sở dữ liệu MS SQL sẵn có.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

Yêu cầu

• Môi trường MS SQL (server hoặc client MS SQL phải được cài đặt trên cùng một máy mà bạn chạy từ MySQL sang MS SQL).

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: