MySQL to MSSQL Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang MSSQL

Tải về
3 (1) Intelligent Converters Dùng thử 1.147 Dung lượng: 1,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7

MySQL to MSSQL là chương trình chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever MSSQL.

MySQL to MSSQL

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS SQL bắt đầu từ 7,0.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Unix và Windows MySQL.

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Chuyển đổi phím ngoài.

• Lựa chọn để chuyển đổi các bảng cá nhân.

• Bộ lọc dữ liệu để chuyển đổi qua SELECT-queries.

• Lựa chọn hợp nhất dữ liệu MySQL vào một cơ sở dữ liệu MS SQL sẵn có.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

Yêu cầu

• Môi trường MS SQL (server hoặc client MS SQL phải được cài đặt trên cùng một máy mà bạn chạy từ MySQL sang MS SQL).

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 1.402
  • Lượt tải: 1.147
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm