MySQL to Access Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Access

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,6 MB
  • Lượt xem: 527
  • Lượt tải: 514
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

MySQL to Access là chương trình chuyển đổi database MySQL sang định dạng Microsoft Access.

MySQL to Access

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Unix và Windows MySQL.

• Là công cụ chuyển đổi nhanh chóng (100MB database MySQL trung bình chưa đầy 5 phút P-IV hệ thống).

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Chuyển đổi bảng cá nhân.

• Bộ lọc dữ liệu để chuyển đổi qua SELECT-queries.

• Lựa chọn để hợp nhất dữ liệu MySQL vào một cơ sở dữ liệu MS Access sẵn có.

• Cửa hàng chuyển đổi thiết lập thành hồ sơ cá nhân.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

Yêu cầu

• Cài đặt Microsoft Access.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: