🖼️
 • Quizizz Tạo câu hỏi trắc nghiệm và chơi game giáo dục

 • Quizizz không chỉ là kho trò chơi trắc nghiệm thú vị từ cộng đồng mà còn là công cụ để bạn tạo các câu hỏi trắc nghiệm và sử dụng trong giảng dạy cũng như học tập. Cách dùng Quizizz rất đơn giản.
 • Xếp hạng: 4 173 Phiếu bầu
🖼️
  🖼️
   🖼️
   🖼️
    🖼️
    🖼️
    🖼️
     🖼️
     • Gimkit Trò chơi học tập tương tác giống Kahoot

     • Gimkit là web tạo trò chơi học tập giống Kahoot và Quizizz. Ngoài dùng cho lớp học, giáo viên cũng có thể sử dụng nền tảng này làm bài tập về nhà. Các bài tập này sẽ được chấm điểm tự động.
     • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
     🖼️
     • Baamboozle Nền tảng game giáo dục giống Quizizz

     • Tương tự Quizizz, Baamboozle là nền tảng game giáo dục miễn phí có thể được sử dụng trực tiếp trong một buổi học. Trang web này có sẵn một thư viện gồm hàng nghìn trò chơi ở mọi môn học.
     • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
     🖼️
      🖼️