🖼️
🖼️
  • Yahoo Autoreply Tự động trả lời Yahoo

  • Yahoo Autoreply là một chương trình hữu ích cho phép người dùng thiết lập những đoạn trả lời tự động khi bạn không ở gần máy tính. Khi được kích hoạt, nó sẽ tìm ra những đoạn tin nhắn được gửi đến và tự động trả lời theo thiết lập của người dùng
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Yahoo master Đồ chơi thú vị cho Yahoo Messenger 10

  • Yahoo Master sẽ cung cấp thêm nhiều “đồ chơi” thú vị cho Yahoo! Messenger 10: trả lời tin tự nhắn động (bao gồm gửi danh ngôn), chống tin nhắn rác, kiểm tra nick ẩn,…
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Yahoo Messenger Phần mềm chat Yahoo trực tuyến miễn phí

  • Yahoo! Messenger là tiện ích cho phép người sử dụng gửi và nhận tin nhắn thông qua kết nối Internet. Ứng dụng này ngày càng được cải tiến với nhiều tính năng mới chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh, truyền tải file, hỗ trợ gọi video, chơi game online,…
  • Xếp hạng: 4 2.302 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️