🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Zoom Online Dùng Zoom trên trình duyệt web
  • Ngoài việc cài đặt Zoom trên máy tính, người dùng hoàn toàn có thể tổ chức họp online và tham gia lớp học trực tuyến Zoom trên trình duyệt web thông qua Zoom Web Client.
  • Xếp hạng: 4 205 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Cách đổi hình nền ảo trên Zoom
  • Hình nền ảo (Virtual Background) cho phép hiển thị ảnh hay video bất kỳ làm phông nền trong khi họp và học trực tuyến trên Zoom Meeting. Vậy làm sao để bật chức năng này và cách sử dụng nó?
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Những cách ngăn chặn người khác tấn công cuộc gọi Zoom
  • Tình trạng người lạ tấn công, phá hoại các cuộc gọi trong Zoom khá phổ biến, nhiều người dùng bối rối không biết phải làm thế nào, vì vậy những cách sau đây sẽ giúp ngăn chặn những người không mời mà tới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️