🖼️
🖼️
🖼️
 • Giải pháp dòng tiền cho doanh nghiệp nhỏ Template Giải pháp dòng tiền cho doanh nghiệp nhỏ

 • Dòng tiền đầy đủ là điều cần thiết cho sự sống còn của một doanh nghiệp. Mẫu này có thể giúp bạn dự đoán kinh doanh của bạn sẽ có đủ tiền mặt để đáp ứng cho doanh nghiệp của mình. Số dư tiền mặt dự kiến ​​thấp hơn số tiền tối thiểu bạn xác định được hiển thị trong màu đỏ. Bạn cũng có thể thấy một biểu đồ số dư hàng tháng dự tính của bạn.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Quản lý nợ của doanh nghiệp Template Quản lý nợ của doanh nghiệp

 • Sử dụng mẫu này để tổ chức tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp của bạn trong một định dạng, hữu ích khi áp dụng cho một khoản vay kinh doanh hoặc hạn mức tín dụng. Những thông tin này thường được yêu cầu như một phần của một kế hoạch kinh doanh hoặc đơn xin vay tiền kinh doanh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • GapoWork Hệ thống quản lý doanh nghiệp

 • GapoWork là một hệ thống hỗ trợ quản lý, sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc việc tương tác, gắn kết đội ngũ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả thông qua các tính năng vô cùng hữu ích.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Fax doanh nghiệp Template Fax doanh nghiệp

 • Trao đổi thông tin nhanh chóng và bảo mật với fax doanh nghiệp tùy chỉnh đơn giản và dễ đọc. Hãy thêm thông tin liên hệ và logo của công ty bạn. In dạng đen trắng trên giấy 8.x5" x 11".
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu