Thiền tập cho người bận rộn for iOS 1.0 Tập thiền cho người bận rộn

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5,1 MB
 • Lượt xem: 216
 • Lượt tải: 195
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS
Giới thiệu

Một ứng dụng hữu ích giúp bạn hiểu hơn về Thiền cùng các phương pháp thiền hành, áp dụng thiền trong mọi hoạt động đời sống hàng ngay, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, làm các công việc thường nhật.

Hiểu thiền là phương tiện, công cụ giúp người hành giả nhận ra hiện thực như, tâm không còn vướng mắc các yếu tố điều kiện hoàn cảnh, tự tại an lạc.

Thiền tập cho người bận rộn for iOSThiền tập cho người bận rộn for iOSThiền tập cho người bận rộn for iOS
Liên kết tải về