LINE cho Windows Phone LINE cho Windows Phone 4.1 Ứng dụng chat miễn phí cho Windows Phone

LINE cho Windows Phone
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.479

Telegram Messenger cho Windows Phone Telegram Messenger cho Windows Phone 2.8 Ứng dụng chat miễn phí trên Windows Phone

Telegram Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 572

Sticky Notes 8 Sticky Notes 8 Ứng dụng ghi chú miễn phí cho máy tính & Windows Phone

Sticky Notes 8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 323

Ebook Reader cho Windows Phone Ebook Reader cho Windows Phone Ứng dụng đọc sách điện tử miễn phí cho Widows Phone

Ebook Reader cho Windows Phone
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

NoteLedge for Windows Phone NoteLedge for Windows Phone 2.2 Tạo ghi chú đa phương tiện trên Windows Phone

NoteLedge for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Evernote cho Windows Evernote cho Windows Ứng dụng ghi chú Evernote cho Windows

Evernote cho Windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Note It for Windows Phone Note It for Windows Phone 2.1 Quản lý ghi chú cá nhân cho Windows Phone

Note It for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

To-Do Prime cho Windows 8 To-Do Prime cho Windows 8 Ứng dụng ghi chú miễn phí giàu tính năng

To-Do Prime cho Windows 8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Nimbus Note cho Windows Phone Nimbus Note cho Windows Phone Ứng dụng ghi chú miễn phí cho Windows Phone

Nimbus Note cho Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Spreaker cho Windows Phone Spreaker cho Windows Phone Ứng dụng nghe podcast miễn phí cho Windows Phone

Spreaker cho Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03