🖼️ Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Chương này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu, về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và về hệ cơ sở dữ liệu. Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch.
 • Tài liệu
 • Tìm thêm: cơ sở dữ liệu csdl hệ quản trị Access Microsoft Access
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.651

🖼️ AMIS.VN R29 Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.679

🖼️ Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp Mẫu phê duyệt thang bảng lương doanh nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164

🖼️ Phần mềm quản lý doanh nghiệp Táo Quân Quản lý doanh nghiệp hiệu quả

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 175

🖼️ Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101

🖼️ Quản lý nợ của doanh nghiệp Template Quản lý nợ của doanh nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng mẫu này để tổ chức tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp của bạn trong một định dạng, hữu ích khi áp dụng cho một khoản vay kinh doanh hoặc hạn mức tín dụng. Những thông tin này thường được yêu cầu như một phần của một kế hoạch kinh doanh hoặc đơn xin vay tiền kinh doanh.
 • windows
 • Tìm thêm: template download template tải template template office template Excel 2013
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109

🖼️ Mẫu hợp đồng sát nhập doanh nghiệp Hợp đồng sát nhập doanh nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28