Top ứng dụng tải nhiều nhất

Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver 5.10 Driver audio cho bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2L

Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.237

Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP 2.74 Driver card âm thanh

Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 bản 32 bits hoặc 64 bits...
 • windows Version: 2.74
 • Dung lượng: 30,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP
 • Tìm thêm: driver windows xp realtek audio
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 411.434

Realtek AC97 Audio Codec Driver Realtek AC97 Audio Codec Driver A4.06 Driver card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codec Driver
 • Đánh giá: 846
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 897.000

Realtek HD Audio Codec Driver Realtek HD Audio Codec Driver R2.75 Bộ driver Audio phổ biến nhất

Realtek HD Audio Codec Driver
 • Đánh giá: 389
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 523.596

SoundMax Integrated Digital Audio Driver SoundMax Integrated Digital Audio Driver 5.12 Driver audio cho SoundMax

SoundMax Integrated Digital Audio Driver
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78.843

Realtek High-Definition Audio Driver Realtek High-Definition Audio Driver R2.73

Realtek High-Definition Audio Driver
 • Đánh giá: 233
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 409.552

Realtek High Definition Audio Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

Realtek High Definition Audio
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121.283

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71 Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows 32 bits và 64 bits...
 • windows
 • Dung lượng: 77,9 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista/7/8
 • Tìm thêm: Driver windows 7 Realtek Audio
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306.441

MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804 MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804

MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804
 • Phát hành: MSI
 • MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804
 • windows
 • Dung lượng: 97 MB
 • Yêu cầu: Windows XP
 • Tìm thêm: driver audio high definition
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.939

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050 Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050
 • Phát hành: Dell
 • Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050
 • windows
 • Dung lượng: 7,4 MB
 • Yêu cầu: Windows XP
 • Tìm thêm: dell driver dell audio driver
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.278
Có tất cả 31 phần mềm.