Top ứng dụng tải nhiều nhất

Realtek High-Definition Audio Driver Realtek High-Definition Audio Driver R2.79 Driver âm thanh cho Windows

Realtek High-Definition Audio Driver
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek High-Definition Audio Driver hỗ trợ cho tất cả Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 và Windows 10, cả bản 32bit và 64bit.
 • windows Version: R2.79
 • Dung lượng: 100,7 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Driver windows 7 Realtek Audio
 • Đánh giá: 127
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 366.046

Realtek AC97 Audio Codec Driver Realtek AC97 Audio Codec Driver A4.06 Driver card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codec Driver
 • Đánh giá: 868
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 954.460

Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP 2.74 Driver card âm thanh

Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 bản 32 bits hoặc 64 bits...
 • windows Version: 2.74
 • Dung lượng: 30,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP
 • Tìm thêm: driver windows xp realtek audio
 • Đánh giá: 211
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 449.317

Realtek HD Audio Codec Driver Realtek HD Audio Codec Driver R2.79 Bộ driver Audio phổ biến nhất

Realtek HD Audio Codec Driver
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek High Definition Audio Codec là bộ driver Audio phổ biến cho máy tính, hỗ trợ hầu hết các định dạng âm thanh phổ biến.
 • windows Version: R2.79
 • Dung lượng: 100,7 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: Realtek HD Audio Codec Driver R169 Realtek
 • Đánh giá: 402
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 554.276

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 Drive card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek AC97 Audio Codecs Drivers A4.06 dành cho Windows 7, Windows Vista, Windows 2003, XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE
 • windows Version: 6305
 • Dung lượng: 29,7 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7
 • Tìm thêm: Driver windows xp Realtek Audio
 • Đánh giá: 95
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 351.968

Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver 5.10 Driver audio cho bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2L

Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147.178

SoundMax Integrated Digital Audio Driver SoundMax Integrated Digital Audio Driver 5.12 Driver audio cho SoundMax

SoundMax Integrated Digital Audio Driver
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88.320

Realtek High-Definition Audio Driver Realtek High-Definition Audio Driver R2.79

Realtek High-Definition Audio Driver
 • Đánh giá: 236
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420.101

Realtek High Definition Audio Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

Realtek High Definition Audio
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 132.489

MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804 MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804

MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804
 • Phát hành: MSI
 • MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804
 • windows
 • Dung lượng: 97 MB
 • Yêu cầu: Windows XP
 • Tìm thêm: driver audio high definition
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.613
Có tất cả 31 phần mềm.