Top ứng dụng tải nhiều nhất

Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP 2.74 Driver card âm thanh

Realtek High-Definition Audio Driver cho Windows XP
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 bản 32 bits hoặc 64 bits...
 • windows Version: 2.74
 • Dung lượng: 30,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP
 • Tìm thêm: driver windows xp realtek
 • Đánh giá: 194
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 376.435

Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver 5.10 Driver audio cho bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2L

Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver
 • Phát hành: Gigabyte
 • Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver R2.41
 • windows Version: 5.10.0.6642
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
 • Tìm thêm: card âm thanh driver âm thanh
 • Đánh giá: 53
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135.989

Realtek AC97 Audio Codec Driver Realtek AC97 Audio Codec Driver A4.06 Driver card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codec Driver
 • Đánh giá: 833
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 866.063

Realtek HD Audio Codec Driver Realtek HD Audio Codec Driver R2.75 Bộ driver Audio phổ biến nhất

Realtek HD Audio Codec Driver
 • Phát hành: Realtek
 • Trình điều khiển (Driver) cho Realtek HD Audio Codec Driver R1.69
 • windows Version: R2.75
 • Dung lượng: 24,5 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: Realtek HD Audio Codec Driver R169
 • Đánh giá: 385
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 510.332

SoundMax Integrated Digital Audio Driver SoundMax Integrated Digital Audio Driver 5.12 Driver audio cho SoundMax

SoundMax Integrated Digital Audio Driver
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.677

Realtek High-Definition Audio Driver Realtek High-Definition Audio Driver R2.73

Realtek High-Definition Audio Driver
 • Đánh giá: 233
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 401.964

Realtek High Definition Audio Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

Realtek High Definition Audio
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek HD Audio Driver hỗ trợ tất cả Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành WinXP/Win2000/Win2003.
 • windows Version: 2.72
 • Dung lượng: 30,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP
 • Tìm thêm: Realtek Series Realtek High Definition
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.281

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71 Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows 32 bits và 64 bits...
 • windows
 • Dung lượng: 77,9 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista/7/8
 • Tìm thêm: Driver windows 7 Realtek
 • Đánh giá: 112
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 276.633

MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804 MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804

MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804
 • Phát hành: MSI
 • MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804
 • windows
 • Dung lượng: 97 MB
 • Yêu cầu: Windows XP
 • Tìm thêm: driver audio
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.482

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050 Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050
 • Phát hành: Dell
 • Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050
 • windows
 • Dung lượng: 7,4 MB
 • Yêu cầu: Windows XP
 • Tìm thêm: dell driver dell
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.343
Có tất cả 31 phần mềm.