Business Card Reader for BlackBerry

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 890
  • Lượt tải: 884
  • Ngày:
  • Yêu cầu: BlackBerry OS
Giới thiệu

Nhập thông tin liên lạc từ các card visit trực tiếp vào danh sách liên lạc của điện thoại Blackberry. Chỉ cần chụp ảnh của một card visit nào đó và một liên lạc mới sẽ được thêm vào. Nếu bạn là nhân viên kinh doanh, liên lạc với khách hàng, thực hiện các cuộc đàm phán, thực hiện các bản hợp đồng kinh doanh, bạn sẽ phải thường xuyên trao đổi card visit. Do vậy, bạn sẽ nhận được rất nhiều card visit và rất khó để bạn có thể lưu trữ, tìm kiếm và nhớ các liên lạc quan trọng. Giờ đây bạn đã có thể quét chúng, quản lý các liên lạc dễ dàng hơn với chiếc điện thoại Blackberry của mình với ứng dụng này.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.