Danh sách giá sản phẩm Template Danh sách giá sản phẩm

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 70 KB
  • Lượt xem: 277
  • Lượt tải: 237
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này cho phép một doanh nghiệp theo dõi sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ tại một nơi dễ xem.

Có các chức năng truyền thống cho phép theo dõi các mức giá theo thời gian và số lượng đã bán.

Danh sách giá sản phẩm

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về