Opera 74.0.3911.139 (64-bit)

Tải xuống Opera 74.0.3911.139 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Opera chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Internet Explorer Collection

 • Internet Explorer Collection là công cụ tập hợp tất cả phiên bản trình duyệt IE, bao gồm: 1.0, 1.5, 2.01, 3.0, 3.01, 3.03, 4.01, 5.01, 5.5, 6.0.2800, 6.0.2900, 7.0, 8.0.6001.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
 • Metabrowser Metadata Editor 1.6

 • Metabrowser Metadata Editor 1.6 là một trình duyệt web hiển thị trang web và metadata của nó trong cùng một cửa sổ.
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Encrypt Web Pro

 • Encrypt Web Pro là phần mềm mã hóa mã nguồn HTML, bảo vệ mã nguồn html và trang web chỉ một vài cú kích chuột!
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Lunascape 6.0.0.19967

 • Lunascape là một trong những trình duyệt hàng đầu thế giới hiện nay. Lunascape cũng giống như Internet Explorer và Firefox đều có khả năng...
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
 • GooglePreviewIE Addon cho internet explorer

 • Đây là add-on rất hữu ích, cho phép bạn xem trước hình ảnh (thumbnail) của các trang web từ kết quả tìm kiếm bằng Google để từ đó quyết định rằng có nên ghé thăm trang web đó hay không...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web